Productvoorwaarden

Productvoorwaarden

Hieronder lees u per oplossing wat de dienstverlening van Real Gen betekent. Op de dienstverlening van Real Gen zijn algemene voorwaarden van toepassing waarop u vóór het aangaan van de Overeenkomst akkoord dient te geven en die voorts hier kunnen worden geraadpleegd. In de e-mailbevestiging die u na het sluiten van de Overeenkomst van Real Gen hebt ontvangen, zie u welke oplossing(en) u bij ons hebt gekocht.

Website basic:Real Gen bouwt voor u een website van in totaal maximaal drie pagina’s volgens de laatste inzichten. U als Afnemer levert de content aan Real Gen aan.

Real Gen ontwikkelt het design van de website en behoudt de eigendomsrechten, tenzij anders overeengekomen. Real Gen beheert de website, maar reviseert deze niet, tenzij anders is overeengekomen. Het ‘Website Basic’pakket wordt alleen aan u aangeboden i.c.m. een los SEO-pakket en indien Real Gen, ter vrije beoordeling, van mening is dat de huidige website niet geschikt is voor de door Real Gen nader te verrichten werkzaamheden althans daarop een onevenredig grote negatieve invloed kan hebben.

Website profit: Real Gen bouwt voor u een website van in totaal maximaal acht pagina’s volgens de laatste inzichten. U als Afnemer levert de content aan Real Gen aan, binnen twee weken na startdatum van de Overeenkomst. Als er geen of volgens Real Gen, te weinig, content is aangeleverd binnen vier weken na startdatum van de Overeenkomst, heeft Real Gen het recht om de website op te leveren ‘as is’.

Extra functionaliteiten voor de website zijn, tegen nader overeen te komen meerprijs, mogelijk, een en ander afhankelijk van de eventuele extra kosten in verband met meerwerk.

Inbegrepen is een eenmalige revisie van de website na oplevering van één uur. Als U dit wilt, dient u dit binnen twee weken na oplevering aan Real Gen aan te geven. Na het bereiken van dit uur zal u de keus worden geboden om tegen een meerprijs van € 75 per uur exclusief btw nadere werkzaamheden te verrichten.

Bij het ‘Website Profit’-pakket is tegen betaling van € 19 exclusief btw per maand (verplicht) het maandelijks onderhoud inbegrepen. Hieronder wordt verstaan het updaten van de website om beveiligingsrisico’s te voorkomen en het updaten van de website binnen de nieuwste normen van Google. Extra aanpassingen op verzoek van de Afnemer kunnen tegen meerprijs worden uitgevoerd.

Optioneel kunt u een gesprek van een uur met een webdesigner hebben, waarbij u de mogelijkheid hebt om het opgeleverde design telefonisch te bespreken. Aanpassingen en een (extra) revisie zijn hierbij niet inbegrepen. De kosten bedragen € 60 exclusief btw.

Webshop profit: Real Gen bouwt voor u een webshop van in totaal maximaal acht pagina’s volgens de laatste inzichten. U als Afnemer levert de content aan Real Gen aan, binnen twee weken na startdatum van de Overeenkomst. Als er geen of volgens Real Gen, te weinig, content is aangeleverd binnen vier weken na startdatum van de Overeenkomst, heeft Real Gen het recht om de webshop op te leveren ‘as is’.

De webshop bevat vier productcategorieën waarbij één product per categorie is inbegrepen. Eventuele uitbreiding hiervan is tegen meerprijs mogelijk, afhankelijk van de omvang van de te verrichten extra werkzaamheden.

Inbegrepen is een eenmalige revisie van de webshop na oplevering van één uur. Als u dit wilt, dient u dit binnen twee weken na oplevering aan Real Gen aan te geven. Na het bereiken van dit uur zal u de keus worden geboden om tegen een meerprijs van € 75 per uur exclusief btw nadere werkzaamheden te verrichten.

Optioneel kunt u een gesprek van een uur met een webdesigner hebben, waarbij u de mogelijkheid hebt om het opgeleverde design van de webshop telefonisch te bespreken. Aanpassingen en een (extra) revisie zijn hierbij niet inbegrepen. De kosten bedragen € 60 exclusief btw.

Bij het ‘Webshop’-pakket is tegen betaling van € 19 exclusief btw per maand (verplicht) het maandelijks onderhoud inbegrepen. Hieronder wordt verstaan het updaten van de webshop om beveiligingsrisico’s te voorkomen en het updaten van de website binnen de nieuwste normen van Google. Extra aanpassingen op verzoek van de Afnemer kunnen tegen meerprijs worden uitgevoerd.

SEO: Door dit ‘Search Engine Optimalisation’-pakket probeert Real Gen u vindbaar te maken in Google op twee zoektermen (waarbij wordt gestreefd naar een plek op de eerste pagina van Google) bij het intypen van de zoekterm.

Real Gen voert een zoekwoordenonderzoek uit en adviseert u welke zoektermen op een goede manier bij uw wensen aansluiten. Real Gen creëert vervolgens twee landingspagina’s waarop (maandelijks) LinkBuilding activiteiten worden uitgevoerd, wat naar verwachting een hogere positie in Google kan opleveren.

Als u een extra zoekterm binnen het ‘SEO’-pakket wenst dan kost dit € 69 exclusief btw per maand.

Google mijn bedrijf:Real Gen richt uw ‘Google-mijn-bedrijf’-pagina op en in volgens de geldende normen. Vervolgens creëert Real Gen zogenoemde ‘autoriteit’ door vijf reviews hieraan te koppelen; deze kunt u ook zelf genereren. Deze pagina probeert Real Gen lokaal vindbaar te maken met één zoekterm.

Google Ads:Real Gen richt twee Google advertenties in met een maximum van tien zoekwoorden. Real Gen monitort en optimaliseert deze zoektermen indien nodig, elke drie maanden. Real Gen zet een (door u betaald) ‘klik-budget’ in van € 25 per maand voor de standaard campagne in het Totaalpakket Online Marketing. De betalingsverplichting voor deze € 25 vervalt als u een extra Google Ad’s pakket afneemt.

Voor de extra Google Ads pakketten gelden de volgende voorwaarden:

Google Ad’s premium pakket: € 150 exclusief btw per maand.

Google Ad’s premium plus pakket: € 199 exclusief btw per maand.

Google Ad’s profit pakket: € 399 exclusief btw per maand.

Google Ad’s profit plus pakket: € 499 exclusief btw per maand.

Real Gen berekent bij het totaalpakket en de losse Google Ad’s pakketten 35 % aan optimalisatie kosten. De overige 65 % wordt als ‘klikbudget’ ingezet.

Social Media: Facebook pagina: Real Gen creëert en optimaliseert een Facebook bedrijfspagina, waarbij Real Gen het design ontwikkelt. Eén keer per maand plaatst Real Gen content op deze pagina, onder meer zodat dit door derden kan worden gedeeld en geliked, wat meer autoriteit creëert voor de ‘Search Engine Optimalisation’-campagne.

Voor de extra Facebook Ads pakketten gelden de volgende voorwaarden:

Facebook Ad’s premium pakket: € 150 exclusief btw per maand.

Facebook Ad’s premium plus pakket: € 199 exclusief btw per maand.

Facebook Ad’s profit pakket: € 399 exclusief btw per maand.

Facebook Ad’s profit plus pakket: € 499 exclusief btw per maand.

Real Gen berekent bij het totaalpakket en de losse Facebook Ad’s pakketten 35 % aan optimalisatiekosten. De overige 65 % wordt als ‘klikbudget’ ingezet.

Instagram pagina: Real Gen creëert en optimaliseert een Instagram bedrijfspagina, waarbij Real Gen het design ontwikkelt. Eén keer per maand plaatst Real Gen content op deze pagina, onder meer zodat dit door derden kan worden gedeeld en geliked, wat meer autoriteit creëert voor de ‘Search Engine Optimalisation’-campagne. Als voor de eerste dag van een nieuwe maand géén content door de Afnemer is aangeleverd, zal Real Gen gebruik maken van zogenoemde stockfoto’s.

LinkedIn pagina: Real Gen creëert en optimaliseert een LinkedIn bedrijfspagina, waarbij Real Gen het design ontwikkelt. Eén keer per maand plaatst Real Gen content op deze pagina, onder meer zodat dit door derden kan worden gedeeld en geliked, wat meer autoriteit creëert voor de ‘Search Engine Optimalisation’-campagne.

Google Analytics: Real Gen maakt het (internet)verkeer naar uw website inzichtelijk; u kunt zien waar de bezoekers vandaan komen en welke online marketingkanalen het meest interessant voor u zijn.

Onze referenten

286 reviews
4.5/5