Privacy beleid

1. Algemeen

1.1
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe Real Gen de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.
1.2
De persoonsgegevens die door Real Gen worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1
Real Gen verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Real Gen heeft doorgegeven. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Real Gen, een bestelling te doen bij Real Gen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Real Gen.
2.2
Real Gen gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Real Gen heeft verstrekt:
2.2.1
Als de gebruiker Real Gen om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Real Gen de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2
Als de gebruiker een bestelling doet, gebruikt Real Gen de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3
Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Real Gen de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.
2.3
Daarnaast kan Real Gen de persoonsgegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Real Gen die interessant voor de desbetreffende gebruiker kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen metinfo@realgen.nl.

3. Doorgifte aan derden

3.1
Real Gen zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1
de doorgifte geschiedt aan een door Real Gen voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Real Gen een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2
Real Gen op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies

4.1 Real Gen maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van verantwoordelijke dathiergevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Real Gen cookies gebruikt.
4.2 Real Gen B.V. gebruikt de software van Online Succes om website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer u een interactie met de website van Real Gen B.V. heeft. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een whitepaper of ebook. Uw Online Succes profiel is uniek voor Real Gen B.V. Om uw privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor uzelf en Real Gen B.V. U kunt te allen tijde uw Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Tevens kunt u een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software uw bezoeken niet registreert.

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1
De Gebruiker heeft recht op inzage1, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de wet bescherming persoonsgegevens.
5.2
Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit privacybeleid kan de gebruiker Real Gen bereiken opinfo@realgen.nlof via 2641 KG, Stoomweg 13A, Pijnacker.
5.3
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aaninfo@realgen.nl.

6. Bewaartermijn

6.1
Real Gen bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van [aantal] maanden na het laatste bezoek van de website, tenzij Real Gen op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Beveiliging

Real Gen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder ….

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

8.1
Real Gen behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Real Gen adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 25-05-2018

Heeft u een vraag?

Stuur een ticket in bij Real Gen en wij beantwoorden de ticket zo snel mogelijk.